Bilz krympaggregat ger oss pusselbitar vi saknat

2020-12-04 | Krönika av: Johan Nilsson, Produktchef Hållande verktyg

Krymptekniken har funnits inom väggarna hos oss här på Edeco länge. Krympchuckar är ett utmärkt alternativ för solida hårdmetallverkyg och vi har under många år, tillsammans med starka leverantörer, framgångsrikt introducerat krymptekniken för svensk industri. Under hösten kompletteras sortimentet med innovativa krympaggregat från tyska Bilz, en av pionjärerna inom krymptekniken.

I Danmark har samarbetet kring Bilz krympaggregat pågått länge. Kollegorna i vårt danska dotterbolag har bekantat sig med sortimentet och lärt sig uppskatta den höga produktkvaliteten, men också innovationskraften och serviceandan hos Bilz som företag. Bilz program bygger på egenutvecklad teknik och företaget går i spetsen för utvecklingen inom krymptekniken.

Här i Sverige tog partnerskapet sin början för knappt två år sedan då vi lyfte in krympchuckar från BIlz i vårt hållarprogram. Chuckarna har fått ett mycket gott mottagande. Krymptekniken är ett utmärkt alternativ för exempelvis tillverkare av formverktyg men också för aerospace-industrin och rena legotillverkare.

BRETT PROGRAM AV KRYMPAGGREGAT

Produktportföljen uttökas nu också med Bilz starka sortiment av krympaggregat. Vi bredar vårt program och har under sommaren tagit upp ett flertal av grundmodellerna i Bilz ThermoGrip®-sortiment.

De nya aggregaten ökar möjligheterna att anpassa vårt erbjudande till olika kundtyper. Programmet rymmer enklare aggregat för den mindre verkstaden, men också stora och avancerade alternativ för större enheter.

VATTENKYLNING FÖRHINDRAR SKADOR

Till skillnad från flertalet andra krympaggregat på marknaden använder sig Bilz av vattenkylning för att kyla verktygen efter krympning. I en helautomatisk process sänks verktygen ner i en kyltank inbyggd i aggregatet och hissas – inom loppet av några få sekunder – därefter upp fullt nedkylda. Hanteringen sker ”hands-free” helt utan beröring från operatören vilket minskar risken för brännskador.

Vattenkylning utförs med låg energiförbrukning. Då inga kylhylsor används undanröjs samtidigt risken för skador på det skärande verktyget.

INNOVATIVA TILLBEHÖR

Bilz krympaggregat erbjuds med flera innovativa tillbehör.

Aggregaten kan förses med chipläsare som momentant läser in specifika verktygsvärden. Läsaren minimerar ställtiden kring verktygsinstallationen samtidigt som säkerheten förbättras då korrekta värden alltid tillämpas.

En annan option är längdmätare som snabbt läser av den totala längden på hållare och verktyg. Operatören slipper på så vis att flytta verktyget till en annan inställningsutrustning.

Lanseringen av Bilz krympaggregat påbörjades under sommaren och har fått ett mycket bra mottagande ute hos våra kunder. Omdömena är genomgående goda!

Har du frågor kring Bilz produkter? Hör i så fall av dig till mig eller någon av mina kollegor! Vill du redan nu läsa mer om aggregatens fördelar och prestanda, läs vidare här.