Uppspänning

flexibla system för snabb omställning

Med smarta systemlösningar för uppspänning av bearbetade detaljer reduceras företagets ställtider. Flexibla system öppnar möjligheter för att — utanför maskinen — förinställa och planera kommande omställningar av maskinen, vilket ger en snabbare process.

Edeco har handplockat ett sortiment från några av världens mest framträdande leverantörer inom uppspänningsteknik.

Programmet rymmer en stor variation av kuber och vinkelhyllor liksom skruvstycken till modulära spännsystem och lösningar för vacuumfastspänning.

Med egen kompetens kan vi utveckla lösningar anpassade efter varje kunds specifika behov.