Edeco och Moldino siktar mot samma mål

2022-10-28 | Krönika av: Mattias Bard, Produktchef Fräsning

Det är ingen tvekan om att vi på Edeco och japanska verktygstillverkaren Moldino känner varandra väl. Vi har en lång historia tillsammans. Att samarbetet fortsätter utvecklas och fördjupas beror till stor del på likheter våra företags grundfilosofi. Vi lägger båda starkt fokus på optimering av våra kunders processer.

De första kontakterna mellan oss och Moldino togs redan 1986, bara två år efter Edecos grundande. 36 års partnerskap gör tveklöst Moldino till en av våra absolut äldsta leverantörer.

Av naturliga skäl var jag inte själv med då samarbetet inleddes, men jag tror att alla vi på Edeco känner att banden företagen emellan har växt sig allt starkare genom åren.

Moldino, vars företagsnamn kommer ur ordbilden Mold & Die - Innovation, fick sitt nya namn för drygt två år sedan som ett resultat av förändringar i ägar- och organisationsstrukturen. För de som varit med lite längre är företaget sannolikt mera känt under namnet Hitachi Tool. Under Hitachi-namnet ryms mycket, men för oss som jobbar inom och tillsammans med industrin är Hitachi synonymt med kvalitetsverktyg för svåra material och tuffa toleranskrav samt – inte minst– med ett utpräglat fokus på produktionsoptimering.

FOKUS PÅ TOTALEKONOMIN

En röd tråd genom Moldinos produktprogram är att skapa verktygslösningar som effektiviserar processer och förbättrar totalekonomin, en grundvärdering som stämmer mycket väl överens med vår egen. För drygt 10 år sedan arbetade vi fram ett koncept vi kallade P50 som i korthet går ut på att genom ny teknik och nya metoder fintrimma våra kunders processer, minska bearbetningstiderna och därigenom sänka bearbetningskostnaderna. Mycket av inspirationen till detta kommer från Moldino.

BARREL MILLS EFFEKTIVISERAR PROCESSEN

Barrel Mills är en nischad, men ändå välkänd, specialitet i Moldinos sortiment. Bearbetning med ”Barrel-fräsar” effektiviserar processen genom att verktyget tar ett större radiellt skärdjup. Tillsammans med Moldino kan vi erbjuda skandinavisk industri Gallea-familjen - ett brett sortiment av barrel-fräsar med modeller för de allra flesta behov. Programmet innehåller även verktyg i större diametrar i vändskärsutförande. 

Gallea-fräsarna är ett utmärkt alternativ, inte minst vid finbearbetning i 5-axliga fräsmaskiner. Kunderna finns ofta bland verktygsmakare och modellverkstäder men också inom andra branscher som till exempel energi.

FÖREGÅNGARE INOM HÖGMATNINGSTEKNIKEN

Moldino tillhör också de absoluta pionjärerna inom högmatningstekniken och har idag ett brett program av fräsar för högeffektiv grovbearbetning i t.ex generellt stål, rostfria material och härdat verktygsstål. Sortimentet omfattar fräsar från Ø1mm till Ø315mm. 

Den populära högmatningsfamiljen TD4N-serien innehåller ett brett perspektiv av lättskärande, tättandade högmatningsfräsar för små och medelstora maskiner. Storebror TD6N erbjuder högmatningsfräsar och vändskär med 6 skärkanter för medelstora och stora maskiner. 

Moldino ligger även långt framme vad gäller verktyg med superhögmatning och presenterade nyligen nya fräsfamiljen TR4F - ett innovativt program av superhögmatningsfräsar för kortare bearbetningstider och bättre maskinutnyttjande.

Vårt goda samarbete med Moldino visar sig även i den lagerberedskap, snabbhet och leveransprecision som vi tillsammans kan erbjuda.

Moldino har sitt Europalager i tyska Hilden. Leveranserna därifrån till vårt eget lager i Karlstad är snabba och fungerar mycket väl och jag tror att alla våra kunder kan vittna om en mycket hög leveransprecision. Tillgängligheten optimeras genom att flertalet produkter finns upplagda i vår webshop.

Har du frågor kring Moldinos produkter? Kontakta mig eller någon av mina kollegor!

 

MATTIAS BARD
Produktchef
Fräsning

Tel: +46 (0)54 55 80 38
Mail: mattias.bard@edeco.se