Nu tar vi samarbetet med Gesac till en ny nivå

2022-03-29 | Krönika av: Anders Höögh, VD Edeco Tool AB

Tillsammans med vår kinesiska leverantör Gesac har vi på Edeco gjort en lång och händelserik resa. Vi var den partner som 2016 introducerade Gesac på den svenska verktygsmarknaden och vi har därefter, under en dryg sexårsperiod, steg för steg utvecklat samarbetet.

Kinesiska Gesac är en klasspelare inom industrin världen över. Från en position som överlägsen världsledare inom hårdmetallpulver och sintrad hårdmetall har Gesac i snabb takt även utvecklat ett brett program av skärande verktyg.

Gesac var stora redan när vi lärde känna varandra men nu fullkomligt exploderar det. Man kan inte låta bli att imponeras av den expansionskraft Gesac visar.

För vår del innebär Gesacs framsteg tillgång till ny teknik inom områden där Gesac ligger mycket långt framme. Inte minst på materialsidan finns Gesac med i absolut framkant, vilket öppnar viktiga dörrar.

Under våren som kommer introducerar vi tillsammans med Gesac fem spännande nyheter.

1. GPT-vändskär med nya hårdmetallsorter

Gesacs nya GPT-skär ersätter flera av de tidigare vändskären inom GP-familjerna.

Tuffare beläggningar och innovativ skärteknologi ger de nya skären ett väsentligt bredare användningsområde, vilket är en fördel för kunden som fortsättningsvis kan reducera antalet skär som behövs i processerna. GPT6110, GPT6120 och GPT6130 ersätter ett betydligt större utbud inom den tidigare GP1100-familjen.

Tester som har genomförts med de nya GPT-skären visar betydande effektivitets- och livslängdsförbättringar till i stort sett samma priser som sina föregångare.

2. CBN-bestyckade vändskär

Under de senaste månaderna har vi också fyllt på vår webshop med nya CBN-skär. Gesacs CBN-skär används redan idag av kunder som arbetar med tuffare bearbetning. Nu introduceras nya modeller för svensk industri.

Programmet växer ”i alla färdriktningar”, men det är de nya skären för hårdsvarvning och bearbetning i gjutjärn och superlegeringar som sticker ut allra mest.Kvaliteten är i toppklass till en oerhört bra prisbild.

3. Vändskär och hållare för gängsvarvning

Gesacs gängsvarvningsprogram har likaså utökats med nya hållare och skär. Ett smalare basprogram har under de senaste månaderna utvecklats till ett komplett sortiment med lösningar för de flesta applikationer.

Att verktygen i Gesacs tidigare basprogram fått ett bra mottagande gör oss trygga i att de nya produkterna håller samma höga kvalitet.

De nya gängsvarvningsverkygen har redan anlänt till Karlstad och vårt huvudlager och finns tillgängliga för omedelbar leverans.

4. Skär för spår och avstickning

Vändskär för spår och avstickning har tidigare varit ett näst intill oläst kapitel för oss på Edeco. Behovet från marknaden är dock inte nytt då stora delar av verkstadsindustrin använder både hållare och skär.

Gesac har varit väl medvetna om att det funnits en efterfrågan och har under en femårsperiod arbetat för att få fram bra alternativ. Vi har varit med och testat av de produkter som kommit fram under utvecklingsprocessen och vet på så vis att det som nu lanseras verkligen håller måttet.

5. Eculine - stora volymer till låga priser

Edecos Eculine-sortiment har tagits väl emot på marknaden. Programmet, som omfattar ett selekterat urval från några av våra största leverantörer, vänder sig till tillverkare av högvolymprodukter som köper stora kvantiteter verktyg och som därför är noga med priserna.

Tillsammans med Gesac utökas under våren Eculine-sortimentet inom flera områden med nya familjer hårdmetall- och vändskärsfräsar.

Från vår sida är förväntningarna på det fortsatta samarbetet med Gesac stora. Vi känner oss extra delaktiga i Gesacs utveckling då vi varit med ända sedan starten och medverkat till deras etablering i Europa.

Vi ser också en utvecklingskraft som vi, men framförallt våra kunder, kommer att ha mycket nytta av.

Vill du veta mer om nyheterna från Gesac? Hör av dig.

 

 

ANDERS HÖÖGH
VD, Edeco Tool
Tel: 054-55 80 01
E-post: anders.hoogh@edeco.se