Vi pratar gärna med Triag om tid och rum

2022-08-23 | Krönika av: Johan Nilsson, Produktchef Hållande verktyg

Smart uppspänningsteknik är en förutsättning för fungerande industriprocesser och medverkar i högsta grad till en effektivare produktion. Edeco samarbetar med flera ledande tillverkare av t.ex kuber, skruvstycken och uppspänningssystem. En av våra partners – Triag International – har en grundsyn och ett produktprogram som vi gärna berättar mera om.

Edecos samarbete med schweiziska Triag går långt tillbaks i tiden. Under en dryg trettioårsperiod har vi byggt en relation som varit lyckosam för båda parter, men framförallt för de kunder som genom åren valt att använda Triags lösningar. Triags sortiment – med en hel del nyheter – togs också emot med stort intresse på vårens verktygsmässa i Jönköping.

FOKUS PÅ TID OCH RUM

Triag har en starkt uttalad grundfilosofi om att spännsystemets huvuduppgift är att effektiviera och optimera kundernas processer. Starkt fokus läggs vid begreppen tid och rum. Genom att erbjuda uppspänningslösningar som nyttjar hela maskinens arbetsutrymme, och fixturerar fler arbetsstycken per palett, ökar maskinens spindeltid. Samtidigt förbättras möjligheterna att få ut mer av obemmannad körning under så stor del av dygnet som möjligt. Genom innovativa material och modulär teknik har man kommit en bra bit på väg.
 

Triags spännsystem syftar till att maximera nyttjandet av arbetsytan för att betjäna så många maskiner som möjligt samtidigt.

TRIPOXYMINERAL - BÄTTRE DÄMPNING, LÄGRE VIKT

En viktig faktor bakom Triags framgångar är det egna patenterade materialet tripoxyMINERAL. Materialet  – som visuellt kan liknas vid ”sten och lim” – har utmärkta dämpningsegenskaper och låg vikt och kan tillämpas inom ett stort antal områden.

Kuber i tripoxyMINERAL används i horisontalmaskiner och har, genom materialets uppbyggnad, en 10 gånger bättre dämpning än gjutjärn. Jämfört med aluminium är dämpningen 100 gånger bättre.

Tripoxy-kuber väger också väsentligt mindre än kuber av stål och gjutjärn. Låg vikt, i kombination med fantastisk stötdämpning, öppnar möjligheter för högre kubkonstruktioner, ökat nyttjande av CNC-maskinens hela arbetsområde och bearbetning av fler arbetsstycken samtidigt.

POWERCLAMP – MODULÄRA SPÄNNSYSTEM

En bas i Triags program är det modulära spännsystem powerCLAMP. Med systemet som utgångspunkt skräddarsys uppspänningslösningar för varje maskinapplikation. PowerCLAMP – som bygger på ”LEGO-principen” – består av hundratals moduldelar som med hög flexibilitet och minimala ställtider fogas samman till kompletta enheter. Systemen kan byggas både på längden, bredden och höjden och kan efter avslutat arbete demonteras och återanvändas för andra applikationer.

Smarta kopplingar och låg vikt på moduldelarna gör systemet lätt att hantera vilket är en fördel sett till både effektivitet och ergonomi.

MED SPUTNIK BEARBETAS FLERA ARBETSSTYCKEN SAMTIDIGT

Triags system Sputnik används uteslutande till 5-axliga maskiner med huvudsyftet att kunna bearbeta flera arbetsstycken per palett samtidigt. I praktiken innebär detta att maskinens spindel jobbar mera och står stilla mindre, vilket i förlängningen ger en väsentligt högre verkningsgrad.

Sputnik finns i tre storlekar och i varje storlek erbjuds flera modeller. Val av modell bestäms av arbetsstyckets storlek men också av vilken typ av bearbetning som ska genomgöras.

På Edeco har vi under många år arbetat med och lärt oss uppskatta Triags produkttänk. Med Triags specialister bakom ryggen ställer vi gärna upp på en diskussion om hur du som kund kan utveckla din uppspänningsteknik och därigenom produktionens effektivitet. 

Hör av dig till mig eller någon av mina kollegor! Vill du redan nu läsa mer om systemens fördelar och prestanda, läs vidare här.

JOHAN NILSSON
Produktchef

Tel: +46 (0)54 55 80 11
Mail: johan.nilsson@edeco.se


Kub i tripoxyMINERAL
 

PowerCLAMP
 

Sputnik