Edeco pris- och valutajusterar

2024-05-07 | NYHET

Vi vill informera dig om kommande justering av våra försäljningspriser från och med 2024-07-05.

Vi kommer då justera för aktuell valuta (EUR och USD). Beräkningen kommer ske utifrån aktuell kurs den 1 juli. Nuvarande prislista är beräknad utifrån de kurser som vara gällande den 1 januari 2024.

Nya priser kommer finnas tillgängliga på vår hemsida och tillhörande e-shop från den 5 juli 2024.

Nästa valutajustering planeras till oktober 2024.

Gällande avtal och offerter påverkas inte av justeringen.

Vi hoppas på din förståelse och hoppas på ett fortsatt bra samarbete.