2022-09-22 | Nyhet

Trots att vi kontinuerligt arbetar med effektiviseringar i vår värdekedja så klarar vi inte av att kompensera för de förändringar som sker i spåren av inflationen och den pågående krisen i Ukraina. Vi ser kostnadsökningar inom material, transporter, energi, valuta med mera.

På grund av detta kommer vi justera våra priser från den 10:e oktober 2022.

Separata prisöverenskommelser eller gällande offerter påverkas inte.