Specialisten på industriverktyg

Edeco är en av Skandinaviens ledande leverantörer av verktyg för skärande bearbetning. 
Vi erbjuder flexibla, kundanpassade verktygslösningar för kunder med höga krav på prestanda, precision och bearbetningsekonomi. Vår marknad finns inom stål, fordons- och verkstadsindustrin men också inom medicinteknik, telekom, energi och aerospace.

Bakgrund

Våra rötter är djupa. Den resa som inleddes 1984 har med starkt entreprenörskap landat i en etablerad, välrenommerad industrileverantör med starkt fäste i både Sverige och Danmark.

1998 förvärvades verksamheten av börsnoterade Indutrade, en internationell storkoncern med över 200 företag som utvecklar, producerar och säljer produkter med högt teknikinnehåll.

Edeco tillhör affärsområdet Industrial Components som vid sidan av verktyg även innefattar andra tekniskt kvalificerade komponenter och system för produktion och underhåll.

 

Produkter

Edeco erbjuder verktyg inom fem produktområden. Varje område omfattar ett selekterat urval från handplockade verktygstillverkare över hela världen. Noggranna leverantörsval ger oss marknadsledande produkter men också utvecklingskraft och spetskompetens inom relevanta teknikområden. Våra kunder finns inom stål, fordons- och verkstadsindustrin men också inom medicinteknik, telekom, energi och aerospace.

Organiserade för att möta dig som kund

Vår organisation är formad för att ge snabb och säker service till kunder i både Sverige och Danmark. Huvudkontoret i Karlstad är utgångspunkten för de flesta av våra verktygsspecialister liksom för ledning, inköp och administration. Här finns också vårt omfångsrika centrallager som servar kunder över hela vårt upptagningsområde. För snabb service till svenska kunder finns servicekontor i Sandviken och Värnamo.

Dansk industri betjänas av vårt danska dotterbolag Edeco Tool ApS, under ledning av Thomas Kirk, som har sitt säte i Köpenhamn. Jyllandsbaserade kunder servas från vårt filialkontor i Thisted. Tillgängligheten fullbordas genom en modern och innehållsrik webshop där du som kund kan göra beställningar ur ett sortiment med mer än 30 000 artiklar. Webbshopen är öppen dygnet runt sju dagar i veckan.