Uppdaterad Corona-information

Påverkar Coronavirus vår leverans?

Först och främst hoppas vi att ni alla med familj, kollegor och vänner mår bra.

2020-03-23 
Italien stänger ner stora delar av industrin.

Edeco har de senaste veckorna löpande analyserat vår leveransförmåga. Vi tycker att vi har bra kontroll och vi bedömer att vi har en hög leveranskapacitet. Vårt arbete för att säkerställa detta även kommande perioder är en on-going process.

Leveranser från stora delar av världen fungerar fortsatt på en tillfredställande nivå, men vi har idag nåtts av information att Italien stänger ner stora delar av sin industri.

För Edeco så kommer detta påverka leveranser från Alberti, D’Andrea, Gerardi och Silmax. Stoppet är planerat att pågå t.o.m. den 3 april