Viktig information om Corona-viruset

Påverkar Coronavirus vår leverans?

Världen drabbas nu av Coronaviruset, vilket dominerar media. Något som vi, liksom resten av världen hoppas ska klinga av snabbt. Men just nu ser det ut som att spridningen ökar lavinartat. Många har hört av sig om vi kan leverera ändå, och det kan vi just nu. Vi har tät kontakt med våra kunder och våra leverantörer för att diskutera hur vi tillsammans kan lösa det nya läget som råder. Hur det kommer se ut framöver är svårt att sia om, men i dagsläget kan vi leverera fullt ut.

Vi bevakar givetvis utvecklingen dagligen och kommer att rapportera eventuella framtida leveransstörningar på vår hemsida